APKSAVE Chevrons Right Games Chevrons Right Action Chevrons Right Chinh Đồ 1 Mobile
logo

Chinh Đồ 1 Mobile 1.0.43 MOD (Unlimited Money / Gems)

Unlimited Money / Gems

VNG Game Publishing · Action

MODDED by APKSAVE

Download Chinh Đồ 1 Mobile 1.0.43 MOD, a action game developed by VNG Game Publishing. with a lot of interesting features that make it one of the best !
NameChinh Đồ 1 Mobile
Genre
Version1.0.43
DevelopersVNG Game Publishing
IDcom.pg1.chinhdomobile
Size94Mb
Requirement2.3.3 and up
Updated onNovember 16, 2023
Get it nowDownload

Entertaining games on mobile phones have been popular. Players of all ages play these games for entertainment and relaxation. However, people’s needs are more and more diverse, mobile games are constantly improving and developing. Besides, playing games helps people connect worldwide. Especially for those who like adventure games, Chinh Đồ 1 Mobile is the best choice today. With countless challenges and fascinating discoveries, they are sure to make you happy, comfortable, and excited. Please join us to find out more about Chinh Đồ 1 Mobile right now!

MENU MOD

  • Unlimited Money.
  • Unlimited Gems.
  • Unlimited Diamonds.
  • Unlocked Characters.
  • High Dame.
  • Onehit.
  • God Mode.

What's new in Chinh Đồ 1 Mobile MOD 1.0.43?

★★★ MIÊU TẢ ★★★

Chinh Đồ Xưng ĐẠ – Thập Quốc Tranh Hùng

Chinh Đồ 1 Mobile chuyển thể hoàn hảo phiên bản PC Chinh Đồ VNG trên nền tảng Mobile
Thể hiện bản lĩnh cầm quân và ngoại giao trong trận những trận chiẠn THẬT SỰ
Xây dựng quốc gia hùng mạnh thông qua bảo vệ biên giới và cướp gạch Xây Thái MiẠu
Giao hữu thể thao – giao lưu Mỹ Nữ qua hệ thống giải trí độc đáo chỉ có ở Chinh Đồ 1 Mobile

★★★ TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC ★★★

1. Gameplay Kinh Điển – Chuyển thể hoàn hảo phiên bản PC Chinh Đồ VNG trên nền tảng Mobile
– Bản đồ thập quốc: Tống, Ngô, Sở, Đường, Hán, Tần, Triệu, Ngụy, Yên, Vệ.
– 5 trường phái, 15 hệ phái
– Hệ thống trang bị, khảm đá và nâng sao nguyên bản
– Tặng hoa Mỹ Nữ, giao hữu thể thao (đá banh, đua xe đạp, đua thuyền rồng..)
– Lạc đà thương hội: gia tăng kinh tẠ, bảo kê gia tộc.
– Quốc Vận tiêu xa.
– Quốc Vương và hệ thống quan chức
– Quốc chiẠn Vạn Người, phát động cướp quốc khố đối phương
2. Trải nghiệm Quốc ChiẠn “Chuẩn” và “Chất” duy nhất trên thị trường
– Phát động Quốc ChiẠn chiẠm lĩnh quốc khố đối phương
– Toàn dân kháng chiẠn bất kể già trẻ bảo vệ sơn hà
– Thể hiện bản lĩnh cầm quân và ngoại giao
– Sống trong trận chiẠn thực thụ với hàng vạn người cùng PK không lag.
3. Đa dạng Trường Phái – Hệ Phái
– 5 trường phái: Võ Thuật, Xạ Thuật, Pháp Thuật, Tiên Thuật, Triệu Hồi
– 15 Hệ Phái
• Võ Thuật: Cuồng Bạo, Ma ChiẠn, Thủ Hộ
• Xạ Thuật: Cung, Bẫy, Thú Cưng
• Pháp Thuật: Hỏa, Băng, Điện
• Tiên Thuật: Thiên, Địa, Nhân
• Triệu Hồi: Vong Linh, Thiên Thần, Tự Nhiên
4. Con đường CHINH phạt, tiền ĐỒ để dẠn vị trí Quốc Vương
– Hành trình tân thủ (thường dân) > tạo lập gia tộc (đoàn kẠt) > gây dựng bang hội (quyền lực, phát động đoạt thành) >> ChiẠm lĩnh Vương Thành lên ngôi Quốc Vương (biểu tượng sức mạnh
quốc gia)
5. Hệ thống trang bị siêu việt
– Nguyên liệu chẠ tạo có được miễn phí qua tham gia hoạt động, treo máy cắm bãi.
– Hệ thống nâng sao hoàn toàn may mắn đẠn 15 sao.
– Kích hoạt bộ thuộc tính Xích Linh Hồn: Phong, Vũ, Lôi, Điện, Hỏa giúp gia tăng sức mạnh
– Thao tác đổi trang bị nhanh giúp khắc chẠ nhiều loại trang bị đối thủ
– Hệ thống khảm đá (tối đa 4 lỗ/1 trang bị) tích lũy sức mạnh từ cấp thấp.
6. Đột phát trên nền tảng Mobile
– Voice chat tiện dụng
– Không thể lực, không vượt ải
– Đồ họa gợi nhớ, thao tác linh hoạt
– TiẠt kiệm pin, không nóng máy

★★★ Bạn đã sẵn sàng tự viẠt nên câu chuyện chinh phạt của bản thân trong thẠ giới CHINH ĐỒ chưa?
★★★ HỖ TRỢ ★★★
Trang chủ: chinhdo.zing.vn ★★★ DESCRIPTION ★★★

Anak Zheng De – Ten Kingdoms Painting Hung

Zheng perfect 1 Mobile adapted version PC-based VNG Zheng Mobile
Shown bravery and military situation in the game of diplomatic battles REALLY
Build powerful country through border protection and robbery Brick Thai Temple
Friendly sports – American Women exchanges through unique entertainment system at Zheng only 1 Mobile

★★★ FEATURES ★★★ FEATURES

1. Gameplay Sutras – Adapted perfect PC version Zheng VNG Mobile platform
– Map Cross country: Song, Wu, Department, Road, Han, Qin, Zhao, Wei, Yen, Ve.
– 5 schools, 15 sects
– System equipped, stone mosaic and improve the original Star
– US Women Flowers, friendly sport (soccer, cycling, dragon boat racing ..)
– Camels trade associations: increased economic, clan bouncer.
– National Transportation distant targets.
– United Nations officials and systems
– The Korean War Wall, National Archives launched the opponent robbery
2. National Battlefield Experience “Standard” and “Quality” on the market only
– Launching the National Archives National Battlefield dominate opponents
– All people regardless of young and old resistance protect mountains and rivers
– Demonstrating the military situation and the diplomatic field
– Live in a real battle with thousands of people at PK no lag.
3. Diversity Mission School – Mission System
– 5 schools: Martial Arts, Arts Radiation, Magic, Fairy Art, summon
– 15 sects
• Martial Arts: A violent, Ma Chien, Prime Apartment
• Radiation Technology: Supply, Traps, Pets
• Magic: Fire, Ice, Electricity
• Fairy Art: God, Location, Staff
• summon: Linh Vong, Angels, Nature
4. The road conquests, progress to the position of King
– Journey prime (civilians)> create clans (unity)> guild building (power, launched the winning cities) >> Dominate crowned King City King (symbol national strength)
5. The system equipped with super Vietnam
– Raw materials have been made free through active participation, crashes plug yards.
– System upgrade completely lucky stars to 15 stars.
– Activate the attributes Chain Soul: Feng, Yu, Lei, Electrical, Fire helps to increase strength
– Action to help change quickly equip allelopathic variety equipped rivals
– Stone mosaic system (up to 4 holes / 1 equipped) cumulative power from low grade.
6. Sudden release platform Mobile
– Voice chat handy
– Not physically, not exceeding ải
– Graphics reminiscent, flexible manipulation
– Save battery, do not overheat

★★★ Are you ready to write up the story of the conquest of the world itself acidity?
★★★ ★★★ SUPPORT
Home: chinhdo.zing.vn

How to download and install Chinh Đồ 1 Mobile version 1.0.43

You can download the Chinh Đồ 1 Mobile MOD from our website, and we allow the permission of these users to check it on the play store and download it from our site; click on the download button given below. Once you download the APK file, go to the file you can download and click on install and wait for 2 to 3 minutes, and the APk file will be installed on your androids; let's enjoy this application.

Conclusion

We have just given you all the information about the game Chinh Đồ 1 Mobile. We hope to bring you useful information to help you understand more about this game. Besides, if you are interested or are looking for a game to have fun with friends, do not hesitate to download Chinh Đồ 1 Mobile MOD APK. Readers can download the game at the link below. Thanks and have fun!

Download FAQs

Q. Is it safe to download the Chinh Đồ 1 Mobile Mod Apk file from APKSAVE?

A. This Application is 100% Secure, and we Scanned it with powerful Antiviruses software; you can download it without any viruses and threads.

APKSAVE and the download link of this app are 100% safe. All download links of apps listed on APKSAVE are from Google Play Store or uploaded by admin. For the app from Google Play Store, APKSAVE won't modify it in any way. For the app uploaded by admin, APKSAVE will verify its APK signature safety before release it on the website.

Q. Do I need to root my phone to use this MOD APK?

A. No, you don't need to root your android device to play this game. You can enjoy all its features without any root access.

Q. Broken link when download MOD?

A. If there is a problem with the broken link, cannot download the file, please let us know via contact email at [email protected].

Q. How to find hidden apk files on an android phone?

To view hidden files on your child's Android device, go to the My Documents folder, then go to the storage folder that you can check - either device storage or SD card. Click once on the "More" link in the upper right corner. A prompt will appear and you can check to see if there are any hidden files.

Reviews from users

Download Chinh Đồ 1 Mobile MOD APK for Android